JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

G01838 - Trougaona VRPCA za ORDEN SVETOG SAVE

G01838 - Trougaona VRPCA za ORDEN SVETOG SAVE

Izrađena od moare svile u odgovarajućoj boji.

B44450 - Mađarska. 100 KORONA 1920

B44450 - Mađarska. 100 KORONA 1920

Braon I svetlo braon. Portret kralja Matyasa.

Pick (Krause) 63. Kvalitet: VF.

B16965 - Republika Srpska Krajina. 10.000 DINARA 1994

B16965 - Republika Srpska Krajina. 10.000 DINARA 1994

Višebojna. Na aversu Kninaska tvrđava, na reversu srpski grb.

Ref: Krause R31.

Kvalitet: Unc.

B16685 - Zagreb: 10 FILIRA 14.6.1919

B16685 - Zagreb: 10 FILIRA 14.6.1919

Gradski novac: Slobodni glavni grad Zagreb. Barac H21.

Kvalitet: VF.

B14175 - 50.000.000.000 DINARA 1993 Miloš Obrenović

B14175 - 50.000.000.000 DINARA 1993 Miloš Obrenović

Braonkasta, 146x70 mm.

Na av. Miloš Obrenović, na rv. Milošev konak. Potpis: zam. guvernera Božidar Gazivoda.

Ref: Krause 136; Stojanović

B13035 - 5 DINARA 1.8.1965 žetva

B13035 - 5 DINARA 1.8.1965 žetva

Zelene boje, 134x64 mm, manji ser. broj, serija BV.

Na aversu seljanka sa srpom, na rv. dva traktora na žitnom

A29230 - 2 DINARA 1992.(II)

A29230 - 2 DINARA 1992.(II)

KM150: M68.

Kvalitet: BU.

B12021 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919

B12021 - 1/2 DINARA - 2 KRUNE 1919

Grb SHS. Izdanje Ministarstva finansija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Štampana u Parizu, avers ljubičastosive, revers braon boje, 80x51 mm.

B10197 - Republika Srbija - 50 DINARA 2014, zamenska

B10197 - Republika Srbija - 50 DINARA 2014, zamenska

Ljubičasta, 66x139 mm, ZA 0756768.

Avers: portret Stevana Stojanovića Mokranjca (1856-1914), srpskog kompozitora i muzikologa, desno klavir;

Revers: figura S.S.

B10176 - 50 DINARA 1.8.1941 Bista "Srbija"/guslar

B10176 - 50 DINARA 1.8.1941 Bista "Srbija"/guslar

Višebojna147x93 mm. Guverner: M. Radosavljević.

Pick (Ref: Krause) 26; Jelinčič 5; Stojanović 50.

Kvalitet: VF.

B10192 - Republika Srbija - 50 DINARA 2011

B10192 - Republika Srbija - 50 DINARA 2011

Stevan Mokranjac. Ljubičasta, 66x139 mm.

Avers: portret Stevana Stojanovića Mokranjca (1856-1914), srpskog kompozitora i muzikologa, desno klavir;

Revers: figura S.S.

G12011 - Izuzetno retka MEDALJA ZA ZASLUGE, 1. tip (FNRJ)

G12011 - Izuzetno retka MEDALJA ZA ZASLUGE, 1. tip (FNRJ)

Najniži rang medalje bivše Jugoslavije, dodeljena u izuzetno maloj količini (tip 1 i tip 2 ukupno 845 komada) i zato

G12010 - Izuzetno retka MEDALJA ZA ZASLUGE, 1. tip (FNRJ)

G12010 - Izuzetno retka MEDALJA ZA ZASLUGE, 1. tip (FNRJ)

Najniži rang medalje bivše Jugoslavije, dodeljena u izuzetno maloj količini (tip 1 i tip 2 ukupno 845 komada) i zato

B16860 - Republika Srpska Krajina. 5 000000 Dinara 1993

B16860 - Republika Srpska Krajina. 5 000000 Dinara 1993

Višebojna. Na aversu i reversu srpski grb u štitu.

Ref: Krause R11.

Kvalitet: XF.

B16835 - Republika Srpska Krajina. 5000 DINARA 1992

B16835 - Republika Srpska Krajina. 5000 DINARA 1992

Ljubičasta. Na aversu i reversu srpski grb u štitu.

Ref: Krause R6.

Kvalitet: VF.

B16825 - Republika Srpska Krajina - 100 DINARA 1992

B16825 - Republika Srpska Krajina - 100 DINARA 1992

Plava. Na aversu i reversu srpski grb u štitu. Ref: Krause R3.

Kvalitet: XF.

B15875 - Republika Srpska. 1 MILIJARDA DINARA 1993

B15875 - Republika Srpska. 1 MILIJARDA DINARA 1993

Narandžasta. Izdanje Narodne banke Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Ref: Krause 147, Fritzinger-Klotz NBS15.

Kvalitet: XF+.

B15824 - Republika Srpska. 5000 DINARA 1992

B15824 - Republika Srpska. 5000 DINARA 1992

Ljubičasta. Izdanje Narodne banke Srpske Republike Bosne i Hercegovine.

Ref: Krause 138, Fritzinger-Klotz NBS6.

Kvalitet: XF.

B15155 - 500 DINARA 1.7.1992

B15155 - 500 DINARA 1.7.1992

Grb. Ref: Krause 14, Fritzinger-Klotz NBH7, Barac B207.

Kvalitet: Unc.

A30223 - PRIGODNI NOVAC MEDITERANSKE IGRE SPLIT, 1978

A30223 - PRIGODNI NOVAC MEDITERANSKE IGRE SPLIT, 1978

Komplet svih srebrnih primeraka u originalnoj kutiji Narodne banke Jugoslavije, 170x140 mm (bez zlatnih primeraka).

Sa certifikatom banke i

Kategorije:
Pretraga po zemlji:
Valuta

    0 proizvoda