» Naslovna» Kontakt
Onama
Singidunum
Beograd in numis
On-Line prodavnica
Metalni novacPapirni novacNumizmatički priborMedalje i plaketeOdlikovanjaMilitarijaŽetoniBonoviTelefonske karticeHartije od vrednostiPromotivni numizmatički materijalFotografije i RazgledniceLiteraturaOstale ponudePosebna ponuda
Kako kupiti

Vesti

Stručni tekstovi

Linkovi

Ako želite da primate obaveštenja i popunite polje unosom vaše e-mail adrese.

Telefonske kartice, Ostale

Pregled
Detaljnije informacije Slika K00050 - SFR Jugoslavija. Telekarta 40 000 D(inara). | Izd. 1. feb. 1989. Revers prazan. Signatura Muflon Radeče. Tiraž 12.500. Mandić 3, BSV 05. Telephone card of SFR Yugoslavia, 40,000 Dinara, 1989. | Cena: 25.00 €
Detaljnije informacije Slika K00070 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. (impulsa). Izd. 1989-1991. | Revers prazan. Signatura Muflon Radeče. Veliki ser. brojevi. Tiraž 50.000. Mandić 5.1, BSV 07. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1989-1991. | Cena: 10.00 €
Detaljnije informacije Slika K00090 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1989. | Revers Poštanska štedionica. Signatura Muflon Radeče. 7-cifreni veliki ser. brojevi. Tiraž 50.000. Mandić 6.1, BSV 09. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1989, rv. PŠ. | Cena: 5.00 €
Detaljnije informacije Slika K00130 - SFR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1989. | Revers prazan. Signatura Muflon Radeče. 7-cifreni veliki ser. brojevi. Tiraž 20.000. Mandić 15.1, BSV 13. Telephone card of SFR Yugoslavia, 200 units, 1989. | Cena: 8.00 €
Detaljnije informacije Slika K00150 - SFR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1989. | Revers Poštanska štedionica. Signatura Muflon Radeče. 7-cifreni veliki ser. brojevi. Tiraž 100.000. Mandić 16.1, BSV 15. Telephone card of SFR Yugoslavia, 200 units, 1989, rv. PŠ. | Cena: 4.00 €
Detaljnije informacije Slika K00200 - SFR Jugoslavija. Telekarta 300 imp. Izd. 1989. Revers Poštanska štedionica. | Signature Muflon Radeče. 7-cifreni veliki ser. brojevi. Tiraž 20.000. Mandić 24.1, BSV 20. Telephone card of SFR Yugoslavia, 300 units, 1989, rv. PŠ. | Cena: 12.00 €
Detaljnije informacije Slika K00210 - SFR Jugoslavija. Telekarta 400 imp. Izd. 1989. Revers prazan. | Signature Muflon Radeče. 7-cifreni veliki ser. brojevi. Tiraž 5.000. Mandić 25.1, BSV 21. Telephone card of SFR Yugoslavia, 400 units, 1989. | Cena: 40.00 €
Detaljnije informacije Slika K00230 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1990. Revers prazan. | Signatura Muflon Radeče. Mali ser. brojevi. Tiraž nepoznat. Mandić 5.3, BSV 23. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1990. | Cena: 4.00 €
Detaljnije informacije Slika K00240 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1990. Revers Poštanska štedionica. | Signatura Muflon Radeče. 8-cifreni mali ser. brojevi. Tiraž nepoznat. Mandić 6.2; BSV 24. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1990, rv. PŠ. | Cena: 0.50 €
Detaljnije informacije Slika K00250 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1990. Iskra terminals. | Signatura Muflon Radeče. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1990, rv. Iskra. Tiraž 100.000. Mandić 9; BSV 25. | Cena: 10.00 €
Detaljnije informacije Slika K00320 - SFR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1990. Revers Poštansak štedionica. | Signatura Muflon Radeče. 7-cifreni mali ser. brojevi. Tiraž 200.000. Mandić 16.2, BSV 32. Telephone card of SFR Yugoslavia, 200 units, 1990, rv. PŠ. | Cena: 2.50 €
Detaljnije informacije Slika K00350 - SFR Jugoslavija. Telekarta 300 imp. Izd. 1990. Revers Poštanska štedionica. | Signature Muflon Radeče. 8-cifreni mali ser. brojevi. Tiraž 20.000. Mandić 24.2, BSV 35. Telephone card of SFR Yugoslavia, 300 units, 1990, rv. PŠ. | Cena: 8.00 €
Detaljnije informacije Slika K00370 - SFR Jugoslavija. Telekarta 400 imp. Izd. 1990. Revers Poštanska štedionica. | Signature Muflon Radeče. 8-cifreni mali ser. brojevi. Tiraž 30.000. Mandić 26.2, BSV 37. Telephone card of SFR Yugoslavia, 400 units, 1990, rv. PŠ. | Cena: 10.00 €
Detaljnije informacije Slika K00380 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1991. Revers prazan. | Signatura Radeče papir / Muflon. Mandić 5.4, BSV 38. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1991. | Cena: 4.00 €
Detaljnije informacije Slika K00390 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1991. Revers Poštanska štedionica. | Signatura Radeče papir / Muflon. Mandić 6.3, BSV 39. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1991, rv. PŠ. | Cena: 2.50 €
Detaljnije informacije Slika K00400 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1991. Revers Radeče papir. | Signatura Muflon Radeče. 6-cifren ser. broj. Mandić 7.1, BSV 40. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1990, rv. Radeče, 6 numerals. | Cena: 8.00 €
Detaljnije informacije Slika K00410 - SFR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1991. Revers Radeče papir. Signatura Muflon Radeče. | 9-cifren ser. broj. Mandić 7.2, BSV 41. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1990, rv. Radeče, 9 numerals. | Cena: 10.00 €
Detaljnije informacije Slika K00430 - SFR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1991. Revers Radeče papir. | Signatura Muflon Radeče. 6-cifreni veliki ser. brojevi. Tiraž 130.000. Mandić 17.1, BSV 43. Telephone card of SFR Yugoslavia, 200 units, 1990, rv. Radeče, 6 numerals. | Cena: 12.00 €
Detaljnije informacije Slika K00440 - SFR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1991. Revers Radeče papir. | Signatura Muflon Radeče. 9-cifreni mali ser. brojevi. Tiraž 160.000. Mandić 17.2, BSV 44. Telephone card of SFR Yugoslavia, 200 units, 1990, rv. Radeče, 9 numerals. | Cena: 12.00 €
Detaljnije informacije Slika K00460 - SR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1992. Revers prazan. | Bez signature, ser. brojevi tip II. Tiraž: 123.162. Mandić 5.6, BSV 46. Telephone card of FR Yugoslavia, 100 units, 1992. | Cena: 8.00 €
Detaljnije informacije Slika K00480 - SR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1993. Revers prazan. | Bez signature, ser. brojevi tip III.Tiraž 57.000. Mandić 5.8, BSV 48. Telephone card of FR Yugoslavia, 100 units, 1993. | Cena: 2.00 €
Detaljnije informacije Slika K00490 - SR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1993. Revers prazan. | Bez signature, ser. brojevi tip V.Tiraž 67.800. Mandić 5.9, BSV 48. Telephone card of SFR Yugoslavia, 100 units, 1993, var. | Cena: 2.00 €
Detaljnije informacije Slika K00500 - SR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1992. Natp. PTT Jugoslavija. Revers prazan. | Bez signature. 8-cifreni mali ser. brojevi. Tiraž 34.674. Mandić 15.5, BSV 50. Telephone card of FR Yugoslavia, 200 units, 1993. | Cena: 4.00 €
Detaljnije informacije Slika K00510 - SR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1993. Revers prazan. | | Cena: 7.00 €
Detaljnije informacije Slika K00520 - SR Jugoslavija. Telekarta 300 imp. Izd. 1993. Revers prazan. | Bez signature. Tiraž 13.713. Mandić 23.3, BSV 52. Telephone card of FR Yugoslavia, 300 units, 1993. | Cena: 20.00 €
Detaljnije informacije Slika K00531 - SR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1996-1998. Revers prazan, zelenoplave boje. | Ser. brojevi na 0005. BSV 53.1. Telephone card of FR Yugoslavia, 100 units, 1996-98. | Cena: 4.00 €
Detaljnije informacije Slika K00533 - SR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1996-1998. Revers prazan, zelenoplave boje. | Ser. brojevi na 0007. BSV 53.3. Presavijena. Telephone card of FR Yugoslavia, 100 units, 1996-98, var.Slightly damaged. | Cena: 1.50 €
Detaljnije informacije Slika K00541- SR Jugoslavija. Telekarta 100 imp. Izd. 1996-1998. Revers prazan, zelenoplave boje. | Ser. brojevi u polju levo. BSV 54.1. Telephone card of FR Yugoslavia, 100 units, 1996-98, ser. numerals left. | Cena: 4.00 €
Detaljnije informacije Slika K00572- SR Jugoslavija. Telekarta 200 imp. Izd. 1996-1998. Revers prazan, zelenoplave boje. | Ser. brojevi u polju levo. BSV 57.2. Telephone card of FR Yugoslavia, 200 units, 1996-98. | Cena: 5.00 €
Detaljnije informacije Slika K00592- SR Jugoslavija. Telekarta 300 imp. Izd. 1996-1998. Revers prazan, zelenoplave boje. | Ser. brojevi u gore desno. BSV 59.2. Telephone card of FR Yugoslavia, 300 units, 1996-98. | Cena: 5.00 €
Detaljnije informacije Slika K70100 - Albania. Karte telefonike Telekomi Shquptar, Dhjetor 1996. 50 impulse. | Telephone card of Albanian Telecom, 1996, 50 units. | Cena: 5.00 €
Detaljnije informacije Slika K70200 - Albania. Karte telefonike Telekomi Shquptar, Dhjetor 1997. 100 impulse. | Telephone card of Albanian Telecom, 1997, 100 units. | Cena: 5.00 €
Detaljnije informacije K91000 - | Raspolažemo velikom ponudom telefonskih kartica sledećih zemalja - We have on stock a great number of telephone cards of the following countries: AUSTRALIA, AUSTRIA, BRAZIL, BELGIUM, BULGARIA, CYPRUS, ENGLAND, FRANCE, GERMANY, HONG KONG, HUNGARY, ISRAEL, | Cena: 0.00 €

 

Telefonske kartice


10 DINARA 1983 Sutjeska, varijanta "sa borićima" ili "sa mostom".
Metalni novac, Jugoslavija, DFJ-FNRJ-SFRJ, Između dva krila spomenika nalazi se pretisak baklji sa grba na suprotnoj strani novčića. Poznato samo oko 30 primeraka. Veoma retko. Man. R137, str. 64.
G46422 - Germany. Silver MOTHER'S CROSS (2nd class) Kreutz der Deutsche Mutter.
Odlikovanja, Ostalo, ,

+381 (11) 3284501
enkidu1501@gmail.com
moneta@singidunum-online.com