JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Pokaži: 

A25005 - KOVNIČKI SET 1953/1955.

A25005 - KOVNIČKI SET 1953/1955.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. I izdanje, na kartonu sa plastičnom omotnicom. (Kasnija izdanja su savremenija, sa samolepljivom folijom na

A25031 - KOVNIČKI SET FAO, 1970,1976.

A25031 - KOVNIČKI SET FAO, 1970,1976.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 4 apoena u redosledu: 1,2,5 i 10 DINARA. KM55,56,61,63; M.MS6b. Natpis na koricama ćirilicom; certifikat

A25036 - KOVNIČKI SET FAO, 1970,1976.

A25036 - KOVNIČKI SET FAO, 1970,1976.

A25036 - KOVNIČKI SET FAO, 1970,1976. Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 4 apoena: 1,2,5 i 10 DINARA. KM55,56,61,63; M.MS6c. Natpis

A25048 - KOVNIČKI SET FAO, 1970

A25048 - KOVNIČKI SET FAO, 1970

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije.

2 apoena: 2 i 5 DINARA. Bez certifikata.

KM55-56; M.MS7.

A25050 - KOVNIČKI SET  FAO, 1970.

A25050 - KOVNIČKI SET FAO, 1970.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena: 2 i 5 DINARA. Certifikat na engleskom jeziku. KM55-56; M.MS7.

A25052 - KOVNIČKI SET FAO, 1970

A25052 - KOVNIČKI SET FAO, 1970

Neupakovano, 4 apoena: 1 i 10 dinara 1976; 2 i 5 dinara 1970. KM55,56,61,63; M.MS6c.
Kvalitet: II/III.

A25057 - KOVNIČKI SET FAO, 1976.

A25057 - KOVNIČKI SET FAO, 1976.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 2 apoena: 1 i 10 DINARA. Certifikat na engleskom jeziku. KM61-62; M.MS8.

A25062 - KOVNIČKI SET 1982

A25062 - KOVNIČKI SET 1982

Originalno pakovanje Narodne banke Sarajevo, osnovna banka Beograd, u kartonskom pakovanju tamnocrvene boje. 6 apoena.

KM.MS5; M.MS11. Retko.

A25063 - KOVNIČKI SET 1982

A25063 - KOVNIČKI SET 1982

Originalno pakovanje Narodne banke Sarajevo, osnovna banka Beograd.

U kartonskom pakovanju tamnozelene boje. 6 apoena.

KM.MS5;

A25065 - Kovnički set 1982

A25065 - Kovnički set 1982

Originalno PRVO vakumirano pakovanje Narodne banke Jugoslavije u plastičnoj prozirnoj foliji sa jednom papirnom trakom. 6 apoena.

Retko! KM.MS5; M.MS10.

A25069 - KOVNIČKI SET 1982

A25069 - KOVNIČKI SET 1982

Nezvanično pakovanje firme RAGUSINA - Niko Alamat, Dubrovnik.

Karton i plastični omot.

A25075 - KOVNIČKI SET 1983.

A25075 - KOVNIČKI SET 1983.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva.

6 apoena, plastične korice tamnocrvene (bordo) boje.

A25090 - KOVNIČKI SET 1985.

A25090 - KOVNIČKI SET 1985.

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 7 apoena. KM.MS9; M.MS15.

A25093 - KOVNIČKI SET 1985

A25093 - KOVNIČKI SET 1985

Pakovala Narodne banke Sarajevo, osnovna banka Beograd.

U kartonskom pakovanju tamnozelene boje, 7 apoena.

A25095 - KOVNIČKI SET 1985.

A25095 - KOVNIČKI SET 1985.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva.

7 apoena, plastične korice braonkastocrvene boje.

A25105 - KOVNIČKI SET 1986.

A25105 - KOVNIČKI SET 1986.

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva.

7 apoena, plastične korice tamnoplave boje.

A25120 - KOVNIČKI SET 1987

A25120 - KOVNIČKI SET 1987

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva.

4 apoena, plastične braon korice.

A25140 - KOVNIČKI SET 1988, I i II serija

A25140 - KOVNIČKI SET 1988, I i II serija

Nezvanično pakovanje Srpskog numizmatičkog društva.

Sadrži 3 primerka iz I stare serije (10, 50 i 100 dinara, dok apoen od

A25145 - Komplet opticajnog novca 1988

A25145 - Komplet opticajnog novca 1988

Drugo izdanje, neupakovano.

Apoeni od 10, 20, 50 i 100 dinara.

Kvalitet: BU.

A25150 - KOVNIČKI SET 1989

A25150 - KOVNIČKI SET 1989

Originalno pakovanje Narodne banke Jugoslavije. 4 apoena.

Veoma redak set, a zbog apoena od 50 dinara 1989 koji nije bio

Informacije
Kategorije: