JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

J82210 - Fotografija ZITE poslednje austroug. carice 1

Žena poslednjeg austrougarskog cara Karla (Zita Maria delle Grazie Adelgonda Micaela Raffaela Gabriella Giuseppina Antonia Luisa Agnese, 1892-1989).
Izdanje Fotocinkografije kr. zemaljske tiskare, Zagreb, sa tekstom "U korist Hrv. Zitin-Doma". Pledjina prazna.
Informacije
Kategorije: