JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

(AD 1896). Ag .835, 28.07 g. Na av. car Menelik II (1889-1913), na rev. Judejski lav (Lion of Jufah), simbol verovanja da bivša etiopijska vladarska porodica potiče od kraljice od Sabe i judejskog kralja Solomona. Kovnica Pariz (A), sa signaturom medaljera - LAGRANGE (chief engraver of Paris Mint 1880-1896). Redak i vredan primerak. KM5.
Kvalitet: XF-.
Kategorije:
Pretraga po zemlji: